More Website Templates at TemplateMonster.com!

RESTORAN MENADŽER - RM"

 

Opis sistema:

RM je celovit informacioni sistem koji obavlja sve poslove automatskog vođenja ugostiteljskog objekta, sa mnogobrojnim prednostima u odnosu na klasične načine vođenja poslovanja. Sistem RM ima za cilj poboljšanje efikasnosti, tačnosti i tajnosti poslovanja. Sistem je baziran na principu jačanja poslovne discipline i stroge hijerarhije u poslovanju. Iz tog razloga sistem RM ima tri nivoa. Prvi, najniži nivo koriste konobari, šankeri i nabavljači. Drugi, srednji nivo koristi šef smene ili poslovođa. Treći, najviši nivo koristi vlasnik ili upravnik. Vlasnik - gazda je jedini koji ima uvid u kompletno poslovanje ugostiteljskog sistema.

Komponente sistema:

Osnovu sistema RM čine računari bazirani na PC tehnologiji, štampači i programski paket koji se nalazi na računarima. Pristup sistemu RM imaju samo ovlašćeni radnici, koji imaju svoje šifre. Sistem je tako kreiran da je isključena potreba neposredne komunikacije subjekata u procesu davanja usluga, već platforma za razmenu
poslovnih informacija i naloga je računarski sistem RM, što vodi efikasnijem poslovanju.

resman


Funkcionalne osobine:

 • REGISTAR KASA Podržane su standardne funkcije registar kase i standardne operacije. Proširenje funkcionalnosti je u jednostavnom šifriranju artikala, praćenju porudžbine, praćenje po stolovima, korekcija greške, jedinstveno skaliranje cena i pojedinačna korekcija, štampanje menija i cenovnika, vreme rada konobara na kasi je skraćeno, mogućnost greške je smanjena, automatski se prosleđuje zahtev na štampače u kuhinji, poslastičarnici i šankovima.
 • POPIS ŠANKA Popis stanja na šankovima se vrši lako i brzo. Šankeri dobijaju zbirna trebovanja automatski.Neslaganja između stvarnog stanja šanka i stanja šanka u kompjuteru se otkrivaju odmah, što je omogućeno vlasniku. Vide se i razlike o stanju robe pri predaji smena.
 • NABAVKA ROBE Nabavljači dobijaju od RM sistema zahtev - trebovanje što direktno skraćuje vreme trebovanja robe. Nabavljač u svom modusu unosi nabavljenu robu i ima u svakom momentu uvid u svaki element lanca nabavke.
 • PODRŽAN SMENSKI RAD Smenski-rad je pod potpunom kontrolom od strane RM-a. To znači da RM otvara i zatvara smene, da registruje kad je konobar započeo sa radom, kada je završio i koliki je promet ostvario, registruje interval aktivnog rada objekta, daje potpun prikaz potrošnje po artiklima, pamti promet, podržava više modaliteta plaćanja, itd.
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE Gazda-vlasnik, zahvaljujući RM-u, može u svakom momentu znati kompletno finansijsko stanje u sistemu po smenama, danima, mesecima i godinama. Takođe daje uvid u aktivnosti svih subjekata. Svi izveštaji mogu biti u obliku globalnog grafičkog prikaza ili egzaktnog brojčanog prikaza.
 • ROBNO POSLOVANJE RM vodi računa o zalihama, signalizira na vreme zalihe robe ispod kritične granice, daje razne izveštaje o potrošnji pojedinog artikla, itd.
 • REKLAMNA PODRŠKA U momentima kada nema šta drugo da radi, RM na ekranu prikazuje reklame, važne poruke upućene gostima (na primer preporuka specijaliteta kuće, radno vreme objekta...) do opštih reklama koje privlače interesovanje posetilaca. Postoji mogućnost da se umesto reklama preko čitavog ekrana prikazuje tačno vreme ili neki drugi servis. Ali, mnogo veća reklama je sam sistem RM, kao dokaz efikasnog i modernog poslovanja u odnosu na konkurenciju.
 • TAJNOST POSLOVANJA Zahvaljujući hijerarhijskom pristupu sistemu RM, svaki subjekat ima pristup sistemu samo u okviru svog ovlašćenja. Kompletan uvid u stanje objekta ima samo najviši nivo gazda.
 • CELOVITO IZVEŠTAVANJE Sistem RM u svakom momentu može izdati više vrsta izveštaja. Da bi sumirali Vaše poslovanje, potrošićete onoliko vremena koliko traje štampanje, bez obzira da li se radi o dnevnom ili godišnjem izveštaju.
 • MOGUĆNOST POVEZIVANJA U RAČUNARSKU MREŽU Mogućnost povezivanja više RM sistema rezultat je potreba savremenog poslovanja i može ostvarivati različite funkcije. Na taj način, npr. možemo kreirati zajednički magacin za više prodajnih objekata a pruža i mogućnost upravljanja firme iz jednog centra. Sam sistem podržava više podsistema (jedan podsistem čini šank, pripadajuće kase i štampači).
 • MOGUĆNOST RAZMENE PORUKA Mogućnost ostavljanja poruka predstavlja vrlo efikasan način komuniciranja među subjektima sistema jer nije potreban lični kontakt. Obaveštenje da vam je neko poslao poruku dobijate pri svakom prijavljivanju na sistem.
 • PRIBELEŠKE – NOTIRANJE Ovu funkciju može koristiti bilo koji subjekat u sistemu. Predstavlja vođenje i ažuriranje aktivnosti koje nisu direktno uključene u poslovanje sistema, kao na primer kupovina bojlera, sijalica, vanredni troškovi, itd. Praćenje ovih aktivnosti ima veliki značaj ali zbog njihovih osobina nije potrebno sa njima opterećivati svakodnevni rad sistema.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA:

OSNOVNA KONFIGURACIJA:

1. PC računar
2. Matrični štampač A4
3. Paragon štampači (do 4 komada)

DOPUNSKA KONFIGURACIJA:

1. Matrični štampači
2. Modem kartica
3. Displej ruka (šapa)
4. Čitač kartica
5. Barkod čitač